Ontwikkel je communicatieve vaardigheden en verhoog je professionele efficiëntie aanzienlijk.

Focus: je persoonlijkheidsprofiel, je functioneringsmodus, de 2 communicatiegolven, luistervaardigheid en vraagtechnieken, invloed en feedback.