Deze training is beschikbaar:

Digitaal

Face-to-face

Blended

Veel mensen luisteren niet om te begrijpen, maar enkel om te antwoorden. Viel je dat al op? Echt actief luisteren is een bewuste handeling die veel aandacht vraagt. Steeds meer ondernemers, bedrijfsleiders, directeurs en managers beschouwen actief luisteren als een essentiële vaardigheid om hun beroep doeltreffend uit te oefenen. Samen met het stellen van pertinente vragen vormt het de motor van groei en ontwikkeling.

Programma van deze training

 • Je ontdekt een communicatiemodel waarmee je de interacties tussen mensen beter begrijpt.
 • Je krijgt inzicht in je eigen luistervaardigheid en wordt je bewust van het belang van het stellen van pertinente vragen voor de kwaliteit van je werk en je professionele efficiëntie.
 • Je ontdekt de verschillende luisterniveaus en leert ze beheersen in verschillende professionele situaties.
 • Je ontdekt de verschillende soorten vraagstellingen en leert ze doeltreffend gebruiken.
 • Je oefent de aangeleerde technieken in en ervaart hun impact in praktijksituaties. Zo weet je hoe ze werken, wat ze brengen en hoe je ze vlot implementeert in je dagelijkse werkcontext.

Wat haal je uit dit traject?

Je beheersing van vraagstellingstechnieken en je vaardigheid om actief te luisteren vereenvoudigen en versterken je relaties met je collega’s, zorgen voor een doeltreffend conflictbeheer, effectievere feedback, beter ontwikkeld leiderschap en een verhoging van je professionele efficiëntie.

Geïnteresseerd?

AANPAK

 • Situation-Based Learning
 • Brain-Based Learning

METHODE

 • Concrete cases
 • Rollenspellen in groep
 • Uitwisseling van ervaringen
 • « Best practices »

MATERIAAL

 • Visuele media
 • Praktische fiches
 • Een persoonlijk actieplan

Neem vrijblijvend contact op met ons

Vul het formulier in, bel ons, of contacteer ons via e-mail.

Ik verkies graag volgende vorm van deze training:
Ik ontvang graag info over volgende training course:
Coachende communicatie