Feedback geven en ontvangen: creëer een feedback cultuur

Deze training is beschikbaar:

Digitaal

Face-to-face

Blended

Hoe draagt feedback bij aan persoonlijke en collectieve ontwikkeling? Hoe zorgt feedback voor verbeterde prestaties? Hoe maak je je een feedbackcultuur eigen waar je optimaal van leert? Een feedbackcultuur is gebaseerd op het installeren van een systeem van regelmatige en respectvolle terugkoppeling tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en hun manager, en tussen managers en directeurs. Een sterke en gezonde feedbackcultuur zorgt voor een positieve en constructieve werksfeer, motiveert medewerkers om hun prestatieniveau te verhogen en boost hun zelfvertrouwen en efficiëntie. Het installeren van zo’n feedbackcultuur zou voor elk bedrijf dan ook een hoofdbekommernis moeten zijn.

Programma van deze training

 • Met een snelle test ontdek je hoe en waarom een cultuur van continue feedback essentieel is voor je persoonlijke ontwikkeling, die van je team én van jouw bedrijf.
 • Je wordt je bewust van het belang van twee assen bij het ondersteunen van je medewerkers: de as ‘bijdrage’ (kennis en vaardigheden) en de as ‘voldoening’ (motivatie en zelfvertrouwen).
 • Door het toepassen van de DESC-techniek word je je bewust van de impact van je communicatiestijl op je gesprekspartners.
 • Je ontdekt de 2 soorten mindsets bij je medewerkers en leert constructief en positief met hen communiceren. Je kent het verschil tussen ‘Growth Feedback’ en ‘Fixed Feedback’.
 • Je oefent de aangeleerde technieken in en ervaart hun impact in praktijksituaties. Zo weet je hoe ze werken, wat ze brengen en hoe je ze vlot implementeert in je dagelijkse werkcontext.

Wat haal je uit dit traject?

Je bent je bewust van de positieve impact van een feedbackcultuur op jezelf, je collega’s en je bedrijf. Je bent in staat om op regelmatige basis constructieve en respectvolle feedback te geven. Hierdoor weten je medewerkers precies wat van hen verwacht wordt en erkennen ze het belang van continue feedback voor het behalen van hun doelen en voor hun professionele én persoonlijke ontwikkeling.

Geïnteresseerd?

AANPAK

 • Situation-Based Learning
 • Brain-Based Learning

METHODE

 • Concrete cases
 • Rollenspellen in groep
 • Uitwisseling van ervaringen
 • « Best practices »

MATERIAAL

 • Visuele media
 • Praktische fiches
 • Een persoonlijk actieplan

Neem vrijblijvend contact op met ons

Vul het formulier in, bel ons, of contacteer ons via e-mail.

Ik verkies graag volgende vorm van deze training:
Ik ontvang graag info over volgende training course:
Feedback geven en ontvangen: creëer een feedback cultuur