Deze training is beschikbaar:

Digitaal

Face-to-face

Blended

Verbindend communiceren is gebaseerd op het concept geweldloze communicatie (non violent communication) van Dr. Marshall Rosenberg. Hij verwoordt het zo: “Het doel van verbindend communiceren is niet om mensen of hun gedrag te veranderen om onze zin te krijgen. Het gaat over relaties bouwen gebaseerd op eerlijkheid en empathie. Zo vervullen we uiteindelijk ieders noden en behoeften.”

Deze training wil mensen stimuleren om met elkaar te communiceren op een manier dat ze elkaar echt ontmoeten.

Programma van deze training

 • Je begrijpt wat verbindend communiceren is en hoe het werkt. Het is zoals een nieuwe taal leren: nieuwe woorden, nieuwe grammatica, andere manieren om zich uit te drukken.
 • Je leert beter waarnemen. Je (h)erkent je gevoel beter. Je ontdekt je noden en behoeftes die daar achter zitten en leert die als een verzoek te formuleren. Zo krijg je meer helderheid over wat bij jou spelt.
 • Je krijgt inzicht in je eigen luistervaardigheid en wordt je bewust van het belang van het stellen van pertinente vragen. Zo ontwikkel je meer empathie.
 • Je ontdekt 4 opties bij het horen van moeilijke boodschappen
 • Je gaat aan de slag met 10 zaken die ons ergeren en waarover we een verbindend gesprek voeren.
 • Je oefent de aangeleerde technieken in en ervaart hun impact in praktijksituaties. Zo weet je hoe ze werken, wat ze brengen en hoe je ze vlot implementeert in je dagelijkse werkcontext.

Wat haal je uit dit traject?

Je wordt je bewust hoe je zelf communiceert, met anderen en met jezelf. Je krijgt een systeem van communiceren aangereikt waardoor conflicten bespreekbaar worden zonder vooroordeel. Het resultaat is een oplossing waar alle betrokken partijen tevreden over zijn. Tot slot biedt dit een alternatief aan om los van macht en geweld je noden te realiseren.

Geïnteresseerd?

Aanpak

 • Situation-Based Learning
 • Brain-Based Learning

Methode

 • Concrete cases
 • Rollenspellen in groep
 • Uitwisseling van ervaringen
 • « Best practices »

Materiaal

 • Visuele media
 • Praktische fiches
 • Een persoonlijk actieplan

Neem vrijblijvend contact op met ons

Vul het formulier in, bel ons, of contacteer ons via e-mail.

Ik verkies graag volgende vorm van deze training:
Ik ontvang graag info over volgende training course:
De kracht van verbindende communicatie