Deze training is beschikbaar:

Digitaal

Face-to-face

Blended

Virtuele vergaderingen zorgen voor veel frustraties. Te veel, te lang, geen duidelijk doel…. In deze training leer je digitale tools in je voordeel gebruiken en de typische valkuilen vermijden. Zodat je collega’s zelfs beginnen uitkijken naar jouw online meetings!

Programma van deze training

 • Je leert bepalen wanneer online meetings wenselijk zijn, wat de verschillende stappen zijn en hoe je er tijdens elk van deze stappen voor zorgt dat de vergadering maximaal efficiënt is.
 • Je ontdekt de voordelen van digitale tools, leert ze optimaal benutten om de betrokkenheid en bijdrage van de deelnemers te bevorderen, en leert de valkuilen vermijden van slechte vergaderingen.
 • Je leert efficiënt meeting minutes opstellen en leert bewust een keuze maken voor de opvolging die het beste bij jouw team en type vergadering past.
 • Je leert lichaamstaal optimaal inzetten in je digitale meeting.
 • Je oefent de aangeleerde technieken in en ervaart hun impact in praktijksituaties. Zo weet je hoe ze werken, wat ze brengen en hoe je ze vlot implementeert in je dagelijkse werkcontext.

Wat haal je uit dit traject?

In deze training leer je online vergadertechnieken toepassen aan de hand van concrete casussen uit je werksituatie. Ook delen we de gouden tips die we sprokkelden bij onze cursisten. Meteen toepasbaar voor instant resultaat!

Geïnteresseerd?

AANPAK

 • Situation-Based Learning
 • Brain-Based Learning

METHODE

 • Concrete cases
 • Rollenspellen in groep
 • Uitwisseling van ervaringen
 • « Best practices »

MATERIAAL

 • Visuele media
 • Praktische fiches
 • Een persoonlijk actieplan

Neem vrijblijvend contact op met ons

Vul het formulier in, bel ons, of contacteer ons via e-mail.

Ik verkies graag volgende vorm van deze training:
Ik ontvang graag info over volgende training course:
Succesvol digitaal vergaderen