Gedrag analyseren aan de hand van het DISC-model: een handig overzicht!

Geel blauw rood en groen houten mannetje

Als het gaat om het begrijpen van gedrag op de werkvloer, is het DISC-model een krachtig hulpmiddel. Dit model, dat staat voor Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit, biedt waardevolle inzichten in persoonlijkheidsstijlen en gedragsvoorkeuren. In deze blog leggen we uit hoe jij het DISC-model kan gebruiken om te zorgen voor effectievere communicatie, verbeterde teamdynamiek en persoonlijke ontwikkeling binnen je bedrijf.

Wat is het DISC-model?

Het DISC-model is dus een handige tool die gebruikt wordt om menselijk gedrag te analyseren. Gedragingen worden onderverdeeld in vier categorieën waaraan vier kleuren worden gekoppeld. Er wordt daarbij voornamelijk rekening gehouden met het volgende:

 • Hoe gaat iemand om met problemen of uitdagingen? Dit hangt dan voornamelijk samen met iemands graad van dominantie (D) en wordt gekoppeld aan de kleur rood; 
 • Hoe overtuigt iemand anderen van zijn/haar ideeën, meningen of projecten? De kleur die hiermee verbonden wordt is geel. Men gaat op zoek naar de graad van invloed die iemand uitoefent (I);
 • Hoe gaat iemand om met verandering? Dit wordt geassocieerd met de kleur groen en gaat dieper in op iemands stabiliteit (S);
 • Hoe staat een persoon tegenover regels en procedures? Dit gedrag wordt gekoppeld aan de kleur blauw. Hier gaat het dan om iemands graad van conformisme (C).

Het DISC-model werd ontwikkeld door Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston. Het model onderscheidt, op basis van de vragen die we hierboven bespraken, vier primaire gedragstypes:

 1. Dominantie (D): Mensen die hoog scoren op dominantie zijn vaak direct, resultaatgericht en assertief.
 2. Invloed (I): Mensen met een hoge score op dit onderdeel zijn meestal sociaal, overtuigend en hartelijk.
 3. Stabiliteit (S): Kenmerkend voor personen die hoog scoren op dit onderdeel zijn geduld, betrouwbaarheid en consistentie.
 4. Conformiteit (C): Mensen die hoog scoren op conformiteit zijn vaak nauwkeurig, analytisch en diplomatiek.

Weetje: Wist je dat William Moulton Marston niet alleen het DISC-model, maar ook de systolische bloeddrukmeter (de voorloper van de polygraaftest) ontwikkelde én de bedenker was van stripfiguur Wonder Woman? Daarnaast was hij ook nog een bekend jurist. Van alle markten thuis, dus!

Het is belangrijk om te benadrukken dat men ervan uitgaat dat niemand voor de volle honderd procent in één gedragstype kan worden ondergebracht. Men gaat ervan uit dat elk gedragstype in bepaalde mate aanwezig is bij elk persoon, maar dat er steeds één bepaalde gedragsstijl bovenuit springt. 

Hoe ga je het best om met elk DISC-type?

 • Dominant (Rood): Mensen die hoog scoren op dominantie zijn leiderstypes. Ze houden van controle en efficiëntie. Benader deze personen dus steeds met beknopte, doelgerichte en efficiënte communicatie. 
 • Invloedrijk (Geel): Personen met een hoge gele score, zijn extravert en positief. Spreek deze personen aan met een positieve, energieke houding. 
 • Stabiel (Groen): Scoort je gesprekspartner hoog op groen? Dan heeft hij/zij nood aan stabiliteit, zekerheid en vertrouwen. Benadruk dus steeds het bestaan van een partnerschap, zekerheid en vertrouwen wanneer je een gesprek voert of samenwerkt met deze mensen.
 • Consciëntieus (Blauw): Dit zijn mensen met een analytische persoonlijkheid Ze zullen een situatie steeds rationeel bekijken. Logica is voor deze mensen belangrijk en ze kunnen makkelijk hun emoties buiten spel zetten bij het oplossen van een probleem. Richt je dus steeds op feiten en objectieve details. Wees steeds zo concreet mogelijk in je communicatie en draai niet rond de pot! 

Waarom is het DISC-model een handige tool op de werkvloer?

 • Het zorgt voor betere communicatie: Door het begrijpen van verschillende DISC-stijlen en gedragstypes, kunnen werknemers hun manier van communiceren aanpassen. Zo kunnen ze beter in gesprek gaan met collega’s en doen er zich heel wat minder misverstanden voor.
 • Het is handig bij conflictbeheersing: Inzicht in gedragsstijlen helpt bij het voorkomen en oplossen van conflicten.
 • Het leidt tot een betere teamontwikkeling: Teams kunnen hun sterke en zwakke punten identificeren en beter samenwerken door DISC-profielen te gebruiken.

Hoe gebruik je het DISC-model voor gedragsanalyse?

 • Gebruik het model voor zelfbeoordeling en zelfbewustzijn: Je kunt het disc-model in de eerste plaats gebruiken voor jezelf. Zo krijg je meer inzicht in je eigen gedragsstijl en kun je beter begrijpen waarom je op een bepaalde manier handelt of reageert in bepaalde situaties.
 • Observeer en herken: Leer de gedragskenmerken van elk DISC-type te herkennen in dagelijkse interacties. Zo kun je beter inschatten hoe je best iemand aanspreekt en loop je minder kans op een verkeerde interpretatie van hetgeen je zegt of doet. 
 • Toepassen en aanpassen: Pas je communicatie- en interactiestijlen aan op basis van de DISC-stijlen die je kunt onderscheiden bij anderen. Gesprekken zullen niet alleen heel wat vlotter lopen, je zult ook veel sneller tot de gewenste uitkomst komen! 

Conclusie

Het DISC-model is meer dan alleen een tool voor gedragsanalyse; het is een raamwerk voor het bouwen van sterkere, meer samenhangende teams en het verbeteren van werkrelaties. Door de principes van DISC toe te passen, kunnen bedrijven een werkomgeving van wederzijds begrip en respect creëren, wat essentieel is voor een productieve en positieve werkcultuur.

Wil je meer weten over het DISC-model of ben je op zoek naar meer advies over communicatie op de werkvloer? Neem contact met ons op of lees deze blog waarin je we 7 tips geven om beter te communiceren op de werkvloer.

Volg een gratis sessie
van Happy Mondays

Via onze gratis sessies krijg je alvast een voorproefje van onze training sessions.

Ontdek ons boek: Je hebt meer invloed dan je denkt

Nu voor € 19,99

Happy Mondays lanceert met trots haar eerste boek! 

Vincent De Corte, zaakvoerder van Happy Mondays, deelt zijn persoonlijke ervaringen rond communicatie & conflict.

Dit boek wil je inspiratie en kennis aanreiken over gedrags- en communicatiepatronen.