Deze training is beschikbaar:

Digitaal

Face-to-face

Blended

Bedrijven zijn op zoek naar medewerkers met zelfdiscipline en mature emotionele vaardigheden. Medewerkers die in staat zijn hun zorgen virtueel te uiten, maar zichzelf ook kunnen motiveren om actie te ondernemen bij moeilijkheden, zonder face-to-face ondersteuning van collega’s. Deze training helpt je beter afstemmen met je baas en je collega’s én je eigen grenzen respecteren.

Asynchroon werken is daarbij cruciaal. Het betekent dat je jouw taken en verantwoordelijkheden kan opnemen zonder direct contact met collega’s.

Programma van deze training

 • Je ontdekt de 5 levels van telewerken en stelt vast waar jouw team vandaag staat.
 • Je wordt je bewust van de uitdagingen en ontdekt de 4 kernelementen die je helpen effectiever te werken van thuis uit.
  • Je leert efficiënt werken door duidelijkheid te scheppen en afspraken te maken. Je weet in welk soort team je bent, welke structuur je nodig hebt, wat ‘The Non Negotiable Rules’ zijn en welke basisattitudes daarbij horen.
  • Je weet hoe je je verantwoordelijke vanop afstand informeert over je resultaten en over de vorderingen in je werk.
  • Je leert het ‘Learn & Do’ en het ‘Observe-Learn-Improve’ principe toe te passen als team.
 • Je weet hoe de vijf noodzakelijke vaardigheden toe te passen op de hybride werkplek en hoe asynchroon te werken:
  • autonomie stimuleren,
  • communicatievaardigheden aanscherpen,
  • teamcohesie versterken,
  • de juiste werkattitude
  • de digitale vaardigheden ontwikkelen.
 • Je leert leert hoe je een goede balans bewaart tussen werk en privé in de hybride context. Je leert hoe je de ‘Mindshift’ thuis installeert en hoe je een evenwicht vindt tussen wel en niet bereikbaar zijn voor anderen.
 • Je oefent de aangeleerde technieken in en ervaart hun impact in praktijksituaties. Zo weet je hoe ze werken, wat ze brengen en hoe je ze vlot implementeert in je dagelijkse werkcontext.

Wat haal je uit dit traject?

Dankzij deze training winnen je managers en je team elke week kostbare tijd door hun individuele en collectieve manier van werken op mekaar af te stemmen.

Geïnteresseerd?

Aanpak

 • Situation-Based Learning
 • Brain-Based Learning

Methode

 • Concrete cases
 • Rollenspellen in groep
 • Uitwisseling van ervaringen
 • « Best practices »

Materiaal

 • Visuele media
 • Praktische fiches
 • Een persoonlijk actieplan

Neem vrijblijvend contact op met ons

Vul het formulier in, bel ons, of contacteer ons via e-mail.

Ik verkies graag volgende vorm van deze training:
Ik ontvang graag info over volgende training course:
Het nieuwe werken: creëer een hybride werkplek die werkt