Deze training is beschikbaar:

Digitaal

Face-to-face

Blended

De onzekerheid en angst die de opeenvolgende crisissen (corona, oorlog in Oekraïne, energiecrisis, …) met zich meebrengen, ervaren veel medewerkers als een grote mentale belasting. Maar die onzekerheid en angst zijn de vijand niet. Wél de manier waarop wij ermee omgaan.
In deze training krijg je tools aangereikt om op een effectieve manier met onzekerheid, stress en angst om te gaan. Bovendien leer je hoe je je energieniveau op peil houdt. Zo kweek je veerkracht en treed je met versterkt vertrouwen de uitdagingen van de toekomst tegemoet.

Programma van deze training

 • Je wordt je bewust van de effecten van angst en onzekerheid, je ontdekt hoe ‘drivers’ je denken en handelen beïnvloeden en krijgt inzicht in je eigen drijfveren, wat je helpt om je welzijn, effectiviteit, communicatie en relaties aanzienlijk verbeteren.
 • Je leert je mentale welzijn beschermen en versterken, ontdekt wat je energiebronnen zijn en leert je 5 batterijen opladen.
 • Je leert je veerkracht versterken aan de hand van het ABCD-principe: Accepteren, Betekenis geven, Connecteren, Doen.
 • Aan de hand van een zelftest krijg je inzicht in je eigen functioneren. Hoe heb je de laatste tijd voor jezelf gezorgd? Wat heeft je hierbij geholpen? Welke nieuwe gewoontes heb je geïnstalleerd? En welke ‘slechtere’ gewoontes heb je afgezworen?
 • Je oefent de aangeleerde technieken in en ervaart hun impact in praktijksituaties. Zo weet je hoe ze werken, wat ze brengen en hoe je ze vlot implementeert in je dagelijkse werkcontext.

Wat haal je uit dit traject?

Je leert tools en technieken gebruiken die je helpen om effectief om te gaan met onzekerheid, stress en angst. Je leert bovendien hoe je je energieniveau op peil houdt. Hierdoor verhoog je je veerkracht en treed je de uitdagingen van morgen met versterkt vertrouwen tegemoet.

Geïnteresseerd?

AANPAK

 • Situation-Based Learning
 • Brain-Based Learning

METHODE

 • Concrete cases
 • Rollenspellen in groep
 • Uitwisseling van ervaringen
 • « Best practices »

MATERIAAL

 • Visuele media
 • Praktische fiches
 • Een persoonlijk actieplan

Neem vrijblijvend contact op met ons

Vul het formulier in, bel ons, of contacteer ons via e-mail.

Ik verkies graag volgende vorm van deze training:
Ik ontvang graag info over volgende training course:
Je weerbaarheid en veerkracht verhogen is trainbaar